RateHawk Webinar for Bulgaria

RateHawk Webinar for Bulgaria

Even now, in this unstable situation, we work continuously to improve RateHawk — we add new filters and tools, update the sections containing key information, and simplify the ordering of additional services during bookings. So that you can quickly pick up the new service features and start to use them immediately in your work, we invite you to a RateHawk.com training webinar. 

RateHawk Blog
556
2 minutes read

We have designed the program in such a way that you should learn something useful irrespective of your current level of familiarity with the service. For some people, this will be an excellent opportunity to study a new service, while others will be able to learn secret functions and how to use the latest updates in their work.

When: 15 June 11:00 AM.
Speaker: Irena Iankova, Account Manager.
Webinar language: Bulgarian.
Webinar duration: 1 hour.

Webinar program

 • How to use the filters when searching for a hotel;
 • What the Shift+R key combination does and how to use it;
 • How to make a hotel selection in 2 clicks;
 • How to use the map;
 • How to order additional services (early check-in, late check-out, meals and others);
 • How to order offline services (group bookings, car rentals);
 • Account settings;
 • Group and FIT bookings;
 • Payments and invoicing.

At the end of each webinar, a Q&A session will be held when you will be able to ask the speaker any questions and also take part in a loyalty program prize draw.

Register


Уебинар RateHawk България

Дори сега в тази нестабилна ситуация работим непрекъснато за подобряване на платформата RateHawk – добавяме нови филтри и инструменти, актуализираме секциите, съдържащи ключова информация и опростяваме поръчката на допълнителни услуги по време на резервации. За да научите бързо новите функции на системата и да започнете да ги използвате веднага в работата си, ви каним на обучителен семинар на RateHawk.com.

Ние сме проектирали програмата по такъв начин, че да научите нещо полезно, независимо от текущото ви ниво на запознаване с услугата. За някои хора това ще бъде отлична възможност за изучаване на нова функционалност, докато други ще могат да научат тайни функции и как да използват най-новите актуализации в работата си.

Кога: 15 юни / 11:00 ч.
Лектор: Ирена Янкова, Акаунт Мениджър
Език на уебинара: Български
Продължителност: 1 час

Програма

 • Как да използвате филтри при търсене на хотел;
 • Какво прави комбинацията клавиши Shift + R;
 • Как да направите избор на хотел с 2 кликвания;
 • Как да използвате картата;
 • Как да добавите допълнителни услуги (ранно настаняване, късно напускане, хранене и други);
 • Как да поръчате офлайн услуги (групови резервации, коли под наем);
 • Настройки на акаунта;
 • Групови и FIT резервации;
 • Плащания и фактуриране.

В края на всеки уебинар ще се проведе Q&A сесия, когато ще можете да задавате всякакви въпроси и също така да участвате в теглене на награди от лоялната ни програма.

Регистрирайте се

Tags: webinar
Go to the top
556
2 minutes read
Share with friends Share